,

A Vrajavasi meets Rama

By Mahanidhi Swami While travelling from Vaikuntha to Ayodhya, Gopa kumara chanted, “O Sitapate! O Sri Raghunatha! O Laksmana Jyestha! O Prabhu! O Hanumat Priyesvara!” Upon entering Ayodhya dhama, Gopa kumara met some monkeys jumping here…